„Zapatrzony niechroniony – nieusprawiedliwiony!” – pod takim hasłem odbyła się dzisiejsza akcja profilaktyczna, w której udział wzięli policjanci z Komendy Miejskiej Policji w Lesznie. Celem działań było zwrócenie uwagi pieszych i kierowców na przestrzeganie nowych przepisów ruchu drogowego obowiązujących od 1 czerwca br. w obrębie przejść dla pieszych.

16 czerwca br. policjanci z Komendy Miejskiej Policji w Lesznie wzięli udział w akcji profilaktycznej pod hasłem „Zapatrzony niechroniony – nieusprawiedliwiony!”. Jej celem było zwrócenie uwagi użytkownikom dróg na wprowadzone w dniu 1 czerwca br. nowe przepisy w ruchu drogowym dotyczące poprawy bezpieczeństwa, w szczególności pieszych. 

Policjanci na ulicach Leszna zwracali uwagę, w szczególności niechronionym uczestnikom ruchu drogowego, na zagrożenia związane z bezpiecznym poruszaniem się po drodze,  na zakaz korzystania z telefonów komórkowych podczas przechodzenia przez jezdnię, nieostrożne wchodzenie na jezdnię np. tuż pod jadący pojazd lub przebieganie przez nią.

Natomiast kierowcom przypominano o obserwacji drogi i jej otoczenia, obowiązku zachowania szczególnej ostrożności zbliżając się do przejść dla pieszych, w tym zmniejszeniu prędkości, tak aby nie narażać pieszych na niebezpieczeństwo, ustępowaniu pierwszeństwa pieszym znajdującym się na przejściu dla pieszych.

Mieszkańcy naszego regionu w czasie prowadzonej akcji otrzymali od policjantów element odblaskowy oraz ulotkę zawierającą kompedium nowych przepisów.

Źródło: KMP Leszno/Monika Żymełka