13 czerwca br. w Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Lesznie zakończyło się szkolenie podstawowe strażaków ratowników Ochotniczych Straży Pożarnych.

W trakcie szkolenia, które obejmowało 126 jednostek lekcyjnych, druhowie zdobywali wiedzę z wielu dziedzin pożarnictwa. Poruszano tematy organizacji i struktury PSP, taktyki zwalczania pożarów, ratownictwa technicznego, ratownictwa medycznego i wielu innych.

Obowiązkowym warunkiem pozytywnego ukończenia kursu było także zaliczenie testu w komorze dymowej.

Końcowy egzamin potwierdzający zdobytą wiedzę podczas kursu składał się z pisemnego testu i ćwiczenia praktycznego. Egzamin z wynikem pozytywnym zdało 36 strażaków ochotników z miasta Leszna i powiatu leszczyńskiego.

Źródło: KM PSP Leszno