W wielkopolskiej straży pożarnej, celem utrzymania gotowości operacyjnej, na bieżąco prowadzone są testy w komorze dymowej z zachowaniem zasad reżimu sanitarnego.

W pierwszym kwartale bieżącego roku do testów, w trzech z pięciu dostępnych komór dymowych, przystąpiło 33 funkcjonariuszy PSP oraz 55 druhów OSP.

Testy w komorze dymowej przeprowadzają specjalnie przeszkoleni instruktorzy z Komend Miejskich PSP w Poznaniu, Koninie i Lesznie oraz z Komend Powiatowych PSP w Ostrowie Wielkopolskim i Pile.

Test polega na wykonaniu próby wysiłkowej, składającej się z czterech ćwiczeń: ergometru taśmowego, ergometru rowerowego, młota podciągowego oraz drabiny bez końca, a następnie przejścia ścieżki treningowej w komorze dymowej i termicznej, gdzie sprawdzana jest orientacja, przemieszczanie w warunkach zadymienia i ograniczonej przestrzeni. Ratownicy do ćwiczeń przystępują w aparacie ochrony układu oddechowego, pokonują różne przeszkody w warunkach wysokiej temperatury, przy efektach świetlnych i dźwiękowych.