Strażacy z Państwowej Straży Pożarnej w Lesznie, w 2020 roku do akcji wyjeżdżali 1151 razy, średnio co 458 minut, to o jeden więcej wyjazd i minuta częściej, niż w roku poprzedzającym. Pocieszający jest fakt, że w roku 2020 zdecydowanie spadła liczba pożarów.

W 2019 roku odnotowano 271 pożarów, strażacy wyjeżdżali średnio co 1939 minut, natomiast w 2020 roku liczba pożarów znacząca spadła, bo było ich 206, a do tego rodzaju zdarzeń jechali średnio co 2558 minut.

Miejscowe zagrożenia to zdecydowana większość, ogólnej liczby interwencji w 2020 roku, ponieważ było ich aż 831. To o 32 więcej, niż w roku poprzedzającym. Wyjazdy miały miejsce średnio co 634 minuty, natomiast w 2019 roku co 658 minut.

Alarmy fałszywe zdarzały co 4623 minuty i było ich 114. W 2019 roku ich liczba wynosiła 80 i dochodziło do nich średnio co 6570 minut.