Po wczorajszej manifestacji kobiet, na leszczyńskim ratuszu zauważono uszkodzenia. Na elewacji budynku zauważono napisy oraz pozostałości po farbie, które widoczne są na posadzce pod budynkiem.

Strajki Kobiet, w naszym mieście, przeciwko wyrokowi TK trwają od tygodnia. W Lesznie odbywają się w bardzo pokojowej atmosferze, niestety po wczorajszej manifestacji zauważono uszkodzenia na nie dawno wyremontowanym ratuszu.

Na protest przyszliśmy walczyć z Rządem, nie mieniem i zabytkowymi budowlami.” – mówi Maksymilian Jarosz, jeden z organizatorów strajku w Lesznie

Straż Miejska sprawdza monitoring w celu ustalenia sprawcy dewastacji.

Na ten moment nie wiemy jeszcze czy zrobili to uczestnicy, czy przeciwnicy protestów. Pewne jest, że napisy pojawiły się pod nieobecność całego marszy na Rynku.” – dodaje organizator.